10 March 2010

A real bar has Trocadero on tap.

1 comment:

Kristoffer Nolgren said...

Men var är det nånstans då?